Hvad er ledelse?

Betegnelsen ledelse og leder bliver ofte nævnt i flæng, uden at vi gør os tanker om, hvad ledelse egentlig dækker over. Det vil vi forsøge at uddybe for dig her, så du fremover har fuldstændig styr på, hvorfor det er vigtigt med god ledelse i virksomheder, på skoler og hvor det ellers er relevant, og hvad det gør godt for. Ledelse handler om at gennemføre en aktivitet ved hjælp af og gennem andre personer. Denne proces udøves med det formål at få en bestemt gruppe mennesker til at arbejde henimod et bestemt mål. Ledelse betegner også lederens rolle; at styre mennesker med henblik på at opfylde specifikke mål i fællesskab. Kigger man på gode og dårlige ledere og deres ledelse, vil man ofte tage et kig på deres resultater samt kollegaernes tilfredshed. Det handler nemlig om at få folk til at gå med sig i den retning, som man som leder synes er rigtig for virksomheden, for så at skabe fælles værdi, som er gavnlig for alle parter.

En leder skal have de rette kompetencer 

Når man er leder, handler det ikke bare om at være en haj til processer og at besidde et ualmindeligt godt overblik. De menneskelige kompetencer er mindst ligeså vigtige som de faglige, selvom det aspekt nogle gange bliver overset eller nedprioriteret, når jagten på den gode leder indtræffer. Heldigvis kan alle lære, og det vigtigste i et lederteam er, at der er en grundlæggende respekt blandt medarbejderne – og at alle er enige om udviklingen. Derfor er lederudvikling altid noget man bør have for øje som virksomhed eller institution, hvis man vil have en dygtig ledelse, der klarer sig godt i praksis og som samarbejder om at implementere forskellige ting i hverdagen.

Lederudvikling bygger på at øge indsigten i, hvordan man bedst handler i praksis som leder. Mange konsulenthuse landet over tilbyder disse kurser, og alt afhængig af dit valg, vil de være opbygget på en helt specifik måde. Ofte vil de være skræddersyet efter jeres behov, og deres lederudviklingsprogrammer vil altid relatere sig til hverdagen.

Styrk ledelsen og nå målet

På lederudviklingskurser handler det også om at styrke ledelsens kerne, som er samarbejdet og forretningsforståelsen, så virksomheden bliver rustet til at skabe bedre resultater – og får en større arbejdsglæde. Her vil der blive arbejdet med styrkebaseret ledelse, kommunikation og motivation, og så vil de sociale relationer være i højsædet. For med et styrket samarbejde og en øget tillid, vil ledelsen og medarbejderne opnå bedre trivsel – og det vil forhåbentlig også kunne ses på resultaterne.

Siriuspartner A/S

Søndre Fasanvej 45

2000 Frederiksberg

70881475