Det skal du lede efter hos en advokat i entrepriseret

byggeadvokat

I byggeprojekter er der mange involverede aktører, og det er af den grund en god idé at være tilknyttet en advokat, som kan klargøre og fastsætte retningslinjer gennem kontrakter, der stemmer overens med entrepriseretten. Det mindsker risikoen for forsinkelser og misforståelser, når alle aktører arbejder ud fra gennemsigtige retningslinjer, som alle er indforståede med. Til dette skal du dog ikke bruge hvilken som helst advokat, da du i stedet hellere bør lede efter en specialiseret entrepriseret advokat, som har stor erfaring med at være juridisk ansvarlig i både større og mindre byggeprojekter rundt i landet.

Det kan en advokat med speciale i entrepriseret

Entrepriseret tager højde for mange eksisterende love såsom købeloven, aftaleloven og konkurrenceloven. Særlige love i forhold til offentlige byggeprojekter eller større byggeprojekter vægtes også. Bestemmelser i forhold til blandt andet fastsættelse af pris og tidshorisonter hører under entrepriseret. Som ansvarlig for byggeprojektet slipper du derfor for at være juridisk ansvarlig for at overholde de mange gældende love på området, hvis du bliver tilknyttet en byggeadvokat med speciale i entrepriseret.

Fra entrepriseret på dokumenter til byggeprojekt i praksis

De juridiske dokumenter for byggeprojektet kommer på plads ved, at byggeadvokaten sikrer god kommunikation mellem byggeadvokaten og de involverede aktører samt internt imellem aktørerne. Herigennem vil der foregå en forventningsafstemning, så der fastsættes en realistisk og struktureret ramme for byggeprojektets forløb og færdiggørelse. Alle aktører skal godkende kontrakterne, hvor byggeadvokaten vil sikre, at alle foranstaltninger overholder entrepriseretten til punkt og prikke. Det er en stor fordel at have alle de juridiske aspekter på plads før, at byggeprojektet startes, så der ikke opstår misforståelser og gnidninger under byggeprocessen.

Der kan dog på trods af nøje planlagt forløb stadig opstå gnidninger i byggeprocesser, da et byggeprojekt er ét stort puslespil, hvor blot en mindre ændring eller forsinkelse i levering af byggematerialer kan medføre større økonomiske og tidsmæssige konsekvenser. Her kan entrepriserettet også benyttes i praksis, hvor den tilknyttede byggeadvokat vil udføre juridisk sparring, hvis der opstår problemer undervejs i forløbet. Det vil sikre, at der eksempelvis udbetales den ekstrabetaling, som er fastsat ifølge kontrakterne, så alle aktører fortsætter deres fremtidige arbejde efter planen uden pause.

Sådan finder du din kommende byggeadvokat i entrepriseret

Advokater findes i hele landet, hvor det hos de forskellige advokatfirmaer typisk er muligt at finde en erfaren bygge advokat, som har kontor tæt på dit byggeprojekt. Alt samarbejde mellem dig og advokaten samt internt mellem advokaten og de involverede aktører foregår typisk elektronisk eller telefonisk, men med en byggeadvokat i nærheden er personligt fremmøde også en mulighed, hvis du foretrækker det. Det muliggør også, at advokaten hurtigt kan være på byggepladsen, hvis der er behov for juridiske afgørelser inden, at byggearbejdet kan fortsættes.

Advokat Frederik Bue Johnsen
c/o Homann Advokater
Amagertorv 11
1160 København K
50 77 84 40

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *